Resim ve Müzik

Her çocuk ilk müziğini anne karnında dinlemeye başlamakla beraber, doğduğu andan bakarsak ninni ile başlar demek daha doğru geliyor.

Ve ne yazık ki yüzlerce yaptığımız görüşmelerden  öğrendiğimize göre de ,anne ilk tanı sonrası ne yapacağını bilememekle beraber nasıl olsa anlamıyor diye önce ninniyi kesiyor…

Okulumuzda ki eğitim yaklaşımı, ilk tanı ve bize geldiği yaş aralığında ki öğrenme yaşını yeniden tespit ettiğimiz çocuklarımız ile şarkılı, oyunlu  katılımcı ve boyalarla renkli bir hayat sağlıyoruz.

“Kırmızı balık” şarkısını  birlikte söylerken kırmızı rengi, balık figürünü de birlikte öğrenen çocuk ve anne sınıf çalışmalarını birlikte yaparken evde de  kaliteli vakit geçirmeyi geliştirmiş oluyorlar.

Müzik uğraşısında vurmalı enstrümanlar , piyano ve melodi özellikle bazı otizmli çocuklarımız için çok başarılı dışa vurum fırsatları sağlamakta…

Profesyonel anlamda, sanat terapisi yaklaşımında;  resim –müzik –seramik –çamur ve çocuk ilişkisi kaçınılmaz, ruhsal sağaltım sağlamanın yanı sıra  yetenek geliştirici özellikler de taşımakta.

Copyright © 2019 Kozalakanaokulu.com