Özbakım

Özellikle “özel çocukların” kendine yetebilme hallerinin başında öz bakım becerisinin gelişmesi hedeflenir. Bedensel farkındalığı, tuvalet becerisi , diş fırçalama ,temizlik  ve benzeri yaşamsal hassasiyetler temel çalışmaları oluşturur.

Yaşı ilerlemiş ve benzeri becerileri gelişmemiş bireylerde özellikle öğrenme çalışmaları başlatılır ve anneye evde devam edebilme ve takip destek hizmeti verilir. Özellikle “ergen dönem sorunları”  ortak tavır geliştirerek çözüm aradığımız temel sorunların başında yer almakta.

Kozaköy ekibi olarak modül programı biten ve dönmek durumunda kalan aile ile telefon başta olmak üzere teknolojik her türlü iletişim aracı ile destek vermeye devam etmekteyiz.

Copyright © 2019 Kozalakanaokulu.com