Eğitim Modelimiz

Bir Öğrenme Mucizesi…

Sahada edindiğim tecrübelerim ve araştırmalarım sonucunda yıllarca çalıştığım ve çocuğumun eğitiminde de kendime ilke edindiğim Reggio Emilia Yaklaşımından ilham aldım. Bu yöntemi seçmemdeki ana neden, çocuk merkezli olması ve uzun yıllardan beri geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmek için  uygulanması idi.

Bu yöntem, ikinci dünya savaşından sonra İtalya'nın Reggio Emilia kasabasında aileler ve öncü eğitimcilerin okul öncesinde çocuklara daha iyi bir eğitim verme amacıyla başlayan çalışmalarına, yerel yönetimler ve üniversitelerin de destek vermesi ile örnek bir uygulama olarak ortaya çıkmış olan ve sürekli geliştirilen bir yöntem.  Çocuğa değer verdiği için araştıran, sorgulayan, yaratıcı, kendine güvenen bireyler yetiştirmek konusunda çok başarılıydı. Reggio Emilia yaklaşımını bir kaç kısa cümle ile anlatmak pek mümkün değildir ancak, bu yaklaşıma, Gelişim Psikolojisi açısından bakıldığında Reggio öğretmenlerinin çocuğa bakış açısı şu şekilde özetlenebilir;

  • Her çocuk benzersizdir ve kendi gelişiminin başkahramanıdır.
  • Çocuklar bilgi edinmeye açtır. Merak ve merakın getirdiği heyecan çocuğun birincil özelliğidir. Çocuk, doğumundan itibaren sosyaldir, zekâ doludur ve merak eder.
  • Çevre üçüncü bir öğretmendir. Çevrenin her ayrıntısı çocuklar ve öğretmenler için bir anlam ifade eder. Çevre; kompleks, destekleyici, insanlar arasındaki iletişime izin verici, deneyim ve düşüncelerin paylaşılmasına olanak sağlayıcı olduğu zaman çok iyi bir öğreticidir. İletişimin olabildiğince yüksek olduğu bir ortam çocuklar için en eğitici çevredir.
  • Dokümantasyon bir iletişim şeklidir.
  • Anne- baba işbirlikçidir.
  • Öğretmen araştırmacıdır. (Önceden hazırlanmış hazır şablonlar yerine, yaratıcılığı destekleyen uygulamalar araştırır)
  • Göstermek - anlatmak yerine, çocukla beraber keşfeder,
  • Önceden belirlenmiş bir programı uygulamak yerine, öğrenci merkezli hareket eder,
  • Öğreten değil, çocukla birlikte öğrenen pozisyondadır ve çocuklara öğrenme ortamları sağlar.

 

Nedir Reggio Emilia?

Copyright © 2019 Kozalakanaokulu.com